Pavadinimas: Pikčiūnų kaimo koplytėlė
Adresas: Utenos rajono sav., Daugailių sen., Pikčiūnų k.,
Unikalus objekto kodas: 20333
Įregistravimo registre data: 1993-04-22
Statusas: Registrinis
Nuoroda Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/285b2295-373d-47f7-850a-67c7942c3b93