Archeologiniai

Dailes

Memorialiniai

 Kapines 

Architeturiniai

Etnokulturiniai

Mitologiniai

Sakraliniai

zenklinimas Stuciu

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos toliau tęsia valstybės saugomų archeologinio pobūdžio kultūros paveldo objektų ženklinimą. Tipiniais ženklais Utenos rajone pažymėti aštuoni objektai: Degėsių piliakalnis, vad. Lapakalniu (Užpalių sen.), Šeimaties pilkapis (Tauragnų sen.), Stučių pilkapynas (Tauragnų sen.), Noliškio dvarvietė (Daugailių sen.), Varniškių pilkapis (Tauragnų sen.), Varniškių pilkapynas, vad. Milžinkapiais (Tauragnų sen.), Skroblaus I pilkapynas (Tauragnų sen.) ir Taurapilio pilkapynas (Tauragnų sen.)

2018 04 KrokuleUžpalių miestelio verslininkas Edvardas Žilys ėmėsi gražios iniciatyvos - savo lėšomis, padedamas miestelio gyventojų, atnaujino Užpalių Krokulės (Lygamiškio) šaltinio aplinką. Per dvi 2018 m. balandžio mėnesio savaites užpaliečiai, suderinus veiksmus su Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus paveldosaugininku Arvydu Mitalu ir Užpalių seniūnijos seniūnu Eugenijum Keraminu, sutvarkė akmeninius laiptus, sutvirtino šlaitą, atnaujino tvorą bei sutvarkė šaltinio aplinką.

Utenoje pastatyti du nauji informaciniai kultūros paveldo objektų stendai. Stenduose patalpinta informacija apie Adolfą Šapoką, vieną žymiausių XX a. Lietuvos istorikų, kurio populiarumą visuomenėje liudija kelių leidimų sulaukusi jo redaguota „Lietuvos istorija“ ir istoriografinės koncepcijos, pristatytos keliose monografijose bei dešimtyse straipsnių. Prasidėjus tautiniam atgimimui, kai po 50 metų nelaisvės Lietuva pasuko laisvės keliu, A. Šapokos redaguota „Lietuvos istorija“ 1989 m. buvo fotografuotiniu leidimu išspausdinta 100 tūks. egzempliorių tiražu, po metų – 1990 m. pakartota dar 155 tūkst. egz. tiražu ir tapo didžiausiu tiražu kada nors Lietuvoje publikuota knyga.

2017 09 18 paveldo

2017 m. rugsėjo 15 dieną Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistas, paveldosaugininkas Arvydas Mitalas pakvietė uteniškius į pažintinę ekskursiją „Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų". Europos paveldo dienoms skirtos pažintinės ekskursijos metu aplankyti Leliūnų seniūnijos kultūros paveldo objektai. Išvykos metu prisiminta Narkūnų, Pakalnių piliakalnių istorija, aplankyta Pakalnių koplytėlė, buvusio Leliūnų dvaro sodybos fragmentai, Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia. Pabuvota Vytauto Valiušio keramikos ir Leliūnų sakralinio meno muziejuose, prie kraštotyrininkas ir archeologo, Jasonių dvaro savininko Pranciškaus Vilčinskio kapo senosiose Jasonių kapinėse bei istoriko Adofo Šapokos gimtinės vietoje Grybeių kaime.
Renginio organizatoriai: Utenos rajono savivaldybė, Leliūnų seniūnija ir Utenos kraštotyros muziejus, rėmėjas UAB „Bikusta".

2017 VyzuonosUtenos rajono Vyžuonų miestelyje 2017 metais iš Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos programos atnaujinti du paminklai: paminklas Laisvės kovotojams ir paminklas Vytautui Didžiajam. Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas informavo, kad 2018 m. numatyta atnaujinti kelio nuorodą į lankytiną objektą ir įrengti informacinį stendą prie paminklo Vytautui Didžiajam. Taipogi planuojama atnaujinti šalia paminklo esantį medinį koplytstulpį, skirtą žuvusiems už Lietuvos Laisvę.