Archeologiniai

Etnokulturiniai

Memorialiniai

Architeturiniai

Mitologiniai

Dailes

 Kapines 

Sakraliniai

Utenos dvarasKultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informavo, kad 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-925 Kultūros ministras paskelbė Utenos dvaro sodybą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 837; adresas: Utena, K. Ladygos g. 20, 20D) ir jo kompleksines dalis:
1.1. rūmus (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17053);
1.2. kumetyną (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 40636);
1.3. namą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 40637);
1.4. kalvę (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 40638);
1.5. tvartą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 40639) valstybės saugomu.
Kultūros paveldo objekto apsauga reglamentuojama LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo bei LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo V skyriaus 59 ir 60 str. nuostatomis.