griuciu kapinesGriūčių kaimo kapinės neveikiančios, užima 0,06 ha plotą. Apjuostos keliukais ir ganykla. Kapinių pakraščiuose auga lapuočiai medžiai ir krūmai. Čia palaidota Kryželių dvarininkė Emilija Krzycka, gim. 1827 m., mirusi 1866 m. Griūčių kaimo kapinėse palaidotas partizanas B. Gorskas (1913–1945),

1989 m. į kapines iš Griūčių kaimo buvo perkeltas dailės paminklas – dievdirbio Antano Deveikio (1819–1929) su Nukryžiuotojo ir Marijos skulptūromis.ornamentuotas kryžius,

Taukelių kapinėse, esančiose Daugailių seniūnijoje, Taukelių kaime, į šiaurės rytus nuo Utenos, apie 5 km į vakarus nuo Daugailių, apie 2 km į vakarus nuo kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis) išlikę Taukelių koplyčos fragmentai. Tai buvusi mauzoliejinė kapinių koplyčia. Kapinių teritorija sutvarkyta, apjuosta mūrine tvora. Taukeliuose būta dvaro ar palivarko, išskirto iš Degsnio dvaro. Kozielų-Poklevskių šeimai priklausiusi koplyčia pastatyta XVIII a. pabaigoje. Fundatoriai buvo dvarininkai Kozielos. Iki pastatant Sudeikių bažnyčią (1825 m.), Taukelių koplyčioje melsdavosi aplinkiniai žmonės. Kai iš Bikuškio paežerės, Šventorėliu vadinamos vietos, šventovė buvo perkelta į Sudeikius ir ten statoma mūrinė bažnyčia, iš Sudeikių kunigai dar atvažiuodavo čia ir koplytėlėje su altoriumi laikydavo pamaldas. Koplyčioje buvo laidojami Kozielų giminės atstovai.

Užpalių miestelio kapinės užima 3 ha plotą. Kapinėse yra keletas įdomių ir reikšmingų karšto istorijai paminklų: 1986 m. pastatytas stogastulpis 1863 metų sukilėliams ir jų vadui P. Červinskiui (aut. St. Karanauskas), paminklas su Jono Nepomuko bareljefu (autorius Stasys Karanauskas), paminklas karo lakūnui Juozui Namikui (1992 m. įtrauktas į kultūros vertybių sąrašą), prie pat kapinių rymo iš monolitinio akmens paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę (1994 m.). Užpalių kapinėse palaidotas profesorius fizikas, politikas Antanas Žvironas, knygnešys Juozas Baranauskas. Seniausių kapinių paminklų datos: 1877 m., 1879 m., 1887 m.

Nuotraukos Jovitos Žiukelienės

Užpalių žydų kapinės neveikiančios, užima 0,87 ha plotą. Yra lygioje vietoje. Apaugusios įvairiais medžiais. Apjuostos ganykla, šalia yra gamybinis centras. Daug teracinių antkapinių paminklų. Kapinės aptvertos sukrautų akmenų tvora.

Kultūros vertybių registro įrašas: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9EA399AF-0CE0-4A2B-B0E4-4B0A9342D10C

Nuotraukos Jovitos Žiukelienės

Vosgeliu kapinesVosgėlių kaimo kapinės Leliūnų seniūnijoje Utenos rajone. Neveikiančios, užima 0,04 ha plotą. Yra nedidelėje kalvoje, apjuostos mišku, pieva, lauko keliuku. Jose auga lapuočiai medžiai. Aptvertos 0,7 m aukščio akmenų mūro tvora. Yra vienas akmeninis 2,5 m aukščio kryžius.

1996 m. Lietuvos šaulių sąjungos Utenos rinktinė pastatė betoninį paminklą kapinėse palaidotam partizanui Kunčiūnui – Leopardui (1914–1946), buvusiam Vosgėlių kaimo šaulių būrio vadu.

Neveikiančios žydų kapinės randasi Vyžuonų miestelyje (unikalus kultūros vertybės kodas 20594). Plotas  0,28 ha, lygioje vietoje, apjuostos ganykla.  Yra granitinių antkapinių paminklų. Išlikę apie 80 antkapinių paminklų.

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/77df3366-f2ec-411a-96b1-54c8ec1030a0

Nuotraukos Jovitos Žiukelienės