Pavadinimas: Pagilbiškio kaimo stogastulpis
Adresas: Utenos rajono sav., Saldutiškio sen., Pagilbiškio k.,
Unikalus objekto kodas: 10240
Įregistravimo registre data: 1993-01-22
Statusas: Registrinis
Nuoroda Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/88b25213-7281-4463-8355-15c2d1c070ec