Archeologiniai

Etnokulturiniai

Memorialiniai

Architeturiniai

Mitologiniai

Dailes

 Kapines 

Sakraliniai

Vyzuonu baznyciaKultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022 rugpjūčio 29 d. posėdyje buvo patikslintos Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios (unikalus kultūros vertybės kodas 1748), Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., B. Radzevičiaus g. 23 vertingosios savybės ir teritorijos ribos.
Visą objekto apskaitos dokumentaciją galima rasti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search