Pavadinimas: Šlepečių senųjų kapinių kompleksas
Adresas: Utenos rajono sav., Daugailių sen., Šlepečių k.,
Unikalus objekto kodas: 30378
Įregistravimo registre data: 2005-04-18
Statusas: Valstybės saugomas
Nuoroda Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/cc7a31b7-6da8-4a6e-aedf-6ad39b33bd37

Pavadinimas: Šlepečių senųjų kapinių komplekso antras antkapinis paminklas
Adresas: Utenos rajono sav., Daugailių sen., Šlepečių k.,
Unikalus objekto kodas: 33746
Įregistravimo registre data: 2014-06-12
Statusas: Registrinis
Nuoroda Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/ac3067ba-bad7-4d89-a3ef-7d62cfba1e60

Pavadinimas: Spitrėnų kaimo stogastulpis
Adresas: Utenos rajono sav., Utenos sen., Spitrėnų k.,
Unikalus objekto kodas: 14478
Įregistravimo registre data: 1993-04-07
Statusas: Registrinis
Nuoroda Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/1993d5df-377a-4398-934b-13b9bb4214c4

Pavadinimas: Visuomenės veikėjo, kunigo Juozo Bakšio kapas
Adresas: Utenos rajono sav., Utenos miesto sen., Utenos m., Bažnyčios g.
Unikalus objekto kodas: 29525
Įregistravimo registre data: 2004-12-28
Statusas: Valstybės saugomas
Nuoroda Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/91bf9e03-d6f2-4ead-8d69-f7a2043d0c8d

Pavadinimas: Visuomenės veikėjo, kunigo Pranciškaus Turauskio-Raseinių Magdės kapas
Adresas: Utenos rajono sav., Utenos miesto sen., Utenos m., Bažnyčios g.
Unikalus objekto kodas: 29524
Įregistravimo registre data: 2004-12-28
Statusas: Valstybės saugomas
Nuoroda Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/4fa97160-9430-49f7-97db-4f1191939708

Pavadinimas: Žadavainių kaimo koplytstulpis
Adresas: Utenos rajono sav., Daugailių sen., Žadavainių k.,
Unikalus objekto kodas: 15396
Įregistravimo registre data: 1993-04-29
Statusas: Registrinis
Nuoroda Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/3270b556-fa62-4632-be8c-009032164db5