Pavadinimas: Vaišnoriškės kaimo Jono Žilėno etnoarchitektūrinės sodybos tvartas
Adresas: Utenos rajono sav., Tauragnų sen., Vaišnoriškės k.,
Unikalus objekto kodas: 2018-06-05
Įregistravimo registre data: 42662
Statusas: Registrinis
Nuoroda Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/heritage-detail/54d9c6df-8456-47bd-868f-213cc81bece3