Archeologiniai

Etnokulturiniai

Memorialiniai

Architeturiniai

Mitologiniai

Dailes

 Kapines 

Sakraliniai

2023 01 05 piliakalniai2022 m. gruodžio 14 d Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo patikslintos Šiaudinių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (Vyžuonų sen. Šiaudinių k.) (u.k. 24087) ir Ruklių piliakalnio su gyvenviete (Daugailių sen. Ruklių k.) (u.k. 24067) vertingosios savybės, teritorijų ribos ir apibrėžti vizualinės apsaugos pozoniai.
Visa minėtų objektų apskaitos dokumentacija yra Kultūros vertybių registro duomenų bazėje https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search